Zapomenuté heslo Vytvořte jej!

Mgr. Přemysl Hašlar - advokát | advokátní kancelář

Member Area
GDPR Tisk E-mail
Mgr. Přemysl Hašlar, advokát se sídlem Táborská 922, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen „Správce“) tímto informuje všechny své klienty o tom, že dne 25.5.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterého bude Správce v souvislosti s existencí smlouvy o poskytnutí právních služeb nakládat s osobními údaji klientů. Osobní údaje všech klientů bude Správce zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy.

 

Všem klientům jako subjektům údajů budou zachována veškerá práva, která jim ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů náležejí, zejména právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu nepřesného osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

 

Informace, které je Správce povinen poskytnout všem klientům (subjektům údajů), jsou zveřejněny a zpřístupněny níže v záložce GDPR - INFORMACE